Zintegrowany symulator dowodzenia dla Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Firma Nowatel we współpracy z CTM Gdynia sukcesem zakończyła prace nad Zintegrowanym symulatorem dowodzenia i prowadzenia działań w sytuacjach zagrożeń militarnych i pozamilitarnych na akwenach morskich. Symulator został stworzony dla Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w ramach „Planu modernizacji technicznej SZ RP na lata 2013-2014”.

6 grudnia 2013  miało miejsce uroczyste otwarcie zespołu symulatorów. Z tej okazji Akademia miała okazję gościć podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Bogdana Dombrowski, wraz z  przedstawicielami władz samorządowych i jednostek wojskowych. Poświęcenia dokonał Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź.

Ponad 42 stanowiska robocze w tym 21 przenośnych plus sprzęt do zdalnego dostępu do systemu będą służyć udoskonalaniu nauczania na terenie AMW w Gdyni.